Gaeilge – Module 4

Download Teacher Card  Download Worksheet

Cárta an Mhúinteora 4A

Freagraí ar Bhileoga Oibre na nDaltaí 4A

  1. Aghaidh na Croise
  2. Crann
  3. Seilide
  4. Féileacán
  5. Aolchloch
  6. Fuinneog
  7. Ar bharr an tséipéil
  8. Bláthanna ar bhun na Croise
  9. Michéal Ciosóg
  10. Ó hUallacháin agus a fhomhuireán

 

SNÁITHE SCRÍBHNEOIREACHTA

Le Déanamh

 

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste:
Scríobh faoin taispeántas is fearr leo atá le feiceáil i bpríomh-Halla Taispeántais Bhrú na Boirne.
Scríobh faoin bhfiadhúlra atá feicthe acu i dtimpeallacht na Boirne.
Fíor nó bréagach bunaithe ar Bhileoga Oibre na nDaltaí 4B agus 4C.
Próifíl a scríobh ar an áit stairiúil is fearr leo.
Ainmnigh aireagóir an fhomhuireáin agus scríobh faoina shaol.
Tionscadal a dhéanamh ar áiteanna stairiúla na Boirne, ‘Músaem faoin aer na hÉireann’ (Bileoga Oibre na nDaltaí 4B)

 

Nathanna Úsáideacha nuair átá cuairt á thabhairt ar Cheantar na Boirne

tírdhreach carstach karst landscape
séadchomhartha náisiúnta national monument
Cód na Boirne the Burren Code
Oidhreacht Chultúrtha Cultural Heritage
Páirc Náisiúnta na Boirne Burren National Park
Marcaíocht Toinne Surfing
Uaimheadóireacht Caving
Fáilte Hospitality
Oighearaois Ice Age
Bia Orgánach Organic Food
Fiadhúlra Wildlife
Ceol Traidisiúnta na hÉireann Irish traditional music
Ardchros High Cross
gné thochailte excavated feature
tuamaí réamhstairiúla prehistoric tombs
láthair stairiúil historical site
seandálaí archaeologist
caomhnú comhshaoil environmental protection
aireagóir inventor
Brú na Boirne The Burren Centre
Bunaitheoir CLG Founder of the GAA
Geolaíocht Geology
Taiscéal Explore
tírghrá patriotism
Flóra agus fána Flora and fauna
Comhar Conradh na Boirne Burren Co-operative Society
grá a bheith agat don stair to have a love of the history