BURREN CENTRE EDUCATION PACK

Gaeilge – Module 4

Cárta an Mhúinteora 4A

Freagraí ar Bhileoga Oibre na nDaltaí 4A

  1. Aghaidh na Croise
  2. Crann
  3. Seilide
  4. Féileacán
  5. Aolchloch
  6. Fuinneog
  7. Ar bharr an tséipéil
  8. Bláthanna ar bhun na Croise
  9. Michéal Ciosóg
  10. Ó hUallacháin agus a fhomhuireán


SNÁITHE SCRÍBHNEOIREACHTA

Le Déanamh

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste:
Scríobh faoin taispeántas is fearr leo atá le feiceáil i bpríomh-Halla Taispeántais Bhrú na Boirne.
Scríobh faoin bhfiadhúlra atá feicthe acu i dtimpeallacht na Boirne.
Fíor nó bréagach bunaithe ar Bhileoga Oibre na nDaltaí 4B agus 4C.
Próifíl a scríobh ar an áit stairiúil is fearr leo.
Ainmnigh aireagóir an fhomhuireáin agus scríobh faoina shaol.
Tionscadal a dhéanamh ar áiteanna stairiúla na Boirne, ‘Músaem faoin aer na hÉireann’ (Bileoga Oibre na nDaltaí 4B)


Nathanna Úsáideacha nuair átá cuairt á thabhairt ar Cheantar na Boirne

tírdhreach carstach = karst landscape

séadchomhartha náisiúnta = national monument

Cód na Boirne = the Burren Code

Oidhreacht Chultúrtha = Cultural Heritage

Páirc Náisiúnta na Boirne = Burren National Park

Marcaíocht Toinne = Surfing

Uaimheadóireacht = Caving

Fáilte = Hospitality

Oighearaois = Ice Age

Bia Orgánach = Organic Food

Fiadhúlra = Wildlife

Ceol Traidisiúnta na hÉireann = Irish traditional music

Ardchros = High Cross

gné thochailte = excavated feature

tuamaí réamhstairiúla = prehistoric tomb

sláthair stairiúil = historical site

seandálaí = archaeologist

caomhnú comhshaoil =environmental protection

aireagóir = inventor

Brú na Boirne = The Burren Centre

Bunaitheoir CLG = Founder of the GAA

Geolaíocht = Geology

Taiscéal = Explore

tírghrá = patriotism

Flóra agus fána= Flora and fauna

Comhar Conradh na Boirne = Burren Co-operative Society

grá a bheith agat don stair = to have a love of the history